SHARE

Celebration action January 22, 2021 at 11:50am - 2:50pm Bern Volkel Air base Zeelandsedijk 10A 5408 SM Volkel 5408 SM Netherlands Contact person: Frits ter Kuile

Summary: Join us at the Airbase Volkel, where the Dutch house US nuclear bombs. We will start with 100 seconds of silence, then read through passages of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and finally have a bit of a celebration and signage update around the base, for on this day, it will be the nuclear weapons that are forbidden.

More information on facebook: https://www.facebook.com/events/975929596263491/

Meer info: 

Hoera! Op 22 januari 2021 treedt het VN Verdrag in werking dat het ontwikkelen, opslaan, dreigen met en inzetten van kernwapens verbiedt

Dat vieren we die dag bij vliegbasis Volkel waar nog steeds kernbommen liggen: welkom!

We komen om 11:50 uur bijeen bij de hoofdpoort. Na een kort woord van welkom, beginnen we met 100 seconden stilte. Vervolgens lezen we enkele passages uit het VN-verdrag voor en bieden wij het verdrag met een feestelijke strik eromheen aan bij de hoofdpoort. Dan gaan we aan het werk: rondom de basis plaatsen we naast de ‘verboden toegang’ borden die de kernwapens beschermen, nieuwe borden die de basis en voorbijgangers waarschuwen dat vanaf die dag kernwapens verboden zijn. Tot slot brengen we een waarschuwingsbord en de tekst van het VN-verdrag naar het gemeentehuis van Uden en drukken we de burgemeester op het hart actie te ondernemen.

In eerste instantie dachten wij dat ieder die mee wil vieren op eigen gelegenheid naar de hoofdpoort komt. Maar mocht er voldoende vraag zijn om een corona conforme bus van Theaterstraat te hulp te roepen, dan kan dat. Als je mee zou willen rijden vanaf Amsterdam Bijlmer laat het dan voor 12 januari weten: [email protected] Tijdens de actie houden wij ons aan de corona regels zoals die dan op de website van het RIVM staan.

Hopelijk tot ziens op 22 januari!