PETITION

Stoppa svenskt stöd till kärnvapen

3,109 people have signed
Help us reach the goal of 5000
SHARE

Jag uppmanar alla riksdagspartier att säkerställa att Sverige förblir kärnvapenfritt och stå upp mot kärnvapen genom att stödja en svensk anslutning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Risken att kärnvapen används är större än på decennier. Samtidigt närmar sig Sverige medlemskap i Nato, en militärallians som baserar sin säkerhet på kärnvapen. I samband med Natoansökan sa regeringen att Sverige ska fortsätta arbeta för kärnvapennedrustning även som Natomedlem. Trots det har Sverige, i ett brev till Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, bekräftat att Sverige accepterar kärnvapnens centrala roll i Nato. Enligt brevet avser Sverige att delta fullt ut i Natos gemensamma försvarsplanering och är redo att bidra med styrkor för alla alliansens uppdrag. 

 

Det inkluderar användande av kärnvapen och innebär att Sverige öppnar upp för att acceptera att ta emot kärnvapen på svenskt territorium. Bland annat kan Sverige behöva delta i Natos kärnvapenplanering och övningar inför kärnvapenangrepp. I praktiken betyder det att svensk militär kan komma att delta i att använda kärnvapen.

 

Kärnvapen är inte ett skydd, utan ett enormt hot mot svensk och global säkerhet. Användande av kärnvapen skulle innebära en humanitär katastrof med konsekvenser som ingen stat kan bemöta, inklusive Sverige. Ett enda kärnvapen kan på ett ögonblick döda hundratusentals människor och ödelägga en hel stad.

 

Vi accepterar inte att Sverige går med på att godta kärnvapen och sätter vår framtid på spel. 

Till alla riksdagsledamöter kräver vi att:

  • Anta en lag som förbjuder införsel och utplacering av kärnvapen på svensk mark.
  • Säga nej till svenskt deltagande i alla kärnvapenrelaterade aktiviteter.
  • Ansluta till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, det enda internationella avtal som helt förbjuder kärnvapen. 

Våra politiker behöver veta att vi är många som vill att Sverige förblir kärnvapenfritt och håller sitt löfte om att fortsätta arbeta för kärnvapennedrustning. 

Skriv under uppropet för att stoppa svenskt stöd till kärnvapen!